Перейти до основного вмісту

Звіти по товарах показують кількісні та/або сумові зміни товарів у програмі.

Звіт "Отчет по товарам (на дату)"

Звіт дозволяє побачити (зберегти в зовнішній файл для подальшого аналізу) прихід, продажі й залишки товарів на поточну (або довільну) дату. Товари можуть групуватися по категоріях.

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Движение товаров (на дату)"

Дані по стовпцях:

приход - кількість оприбуткованого товару на дату звіту;

возврат поставщику - кількість повернутого постачальникові товару на дату звіту;

продажа - кількість проданого товару на дату звітуа;

возврат покупателем - кількість повернутого товару на дату звіту;

списание - списаний власником (керівництвом) товар через псування, крадіжку і т.п.;

расход на продукцию - використані на виробництво продукції матеріали та сировина;

операционный остаток - кількість наявного товару на дату звіту;

остаток текущий - кількість наявного товару на поточну дату (може не збігатися з датою звіту).

Звіт "Движение товара за период"

Звіт показує руху конкретного товару за зазначений період.

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Движение товара за период"

Звіт "Стоимость товаров"

Звіт дозволяє визначити загальну вартість товару в магазині (на складі) у роздрібних цінах (окремо по категорії або загальним списком).

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Стоимость товаров"

Звіт дозволяє відобразити товари на 00:00:00 годин дати, зазначеної на формі.

Звіт дозволяє відобразити тільки ті товари, кількість яких не рівно 0. Для цього встановлюється ознака "Не выводить товар с количеством, равным 0".

Також можна вивести на екран скорочену версію звіту - вартість товарів по категоріях. Для формування звіту в такому виді необхідно встановити ознаку "Показать общий отчет по категориям..."

У звіті можна відображати тільки активні товару (установити ознаку "Скрыть неактивные товары").

Звіт "Движение товаров за период"

Звіт узагальнює інформацію про рух товарів за зазначений період.

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Движение товаров за период"

Програма дозволяє користувачу виключити нульові значення по заданому показнику (або декільком показникам одночасно) зі звіту - для цього встановлюються відповідні ознаки за потрібним критерієм. Наприклад, щоб відобразити у звіті тільки ті товари, які продавалися в зазначений період, необхідно встановити "галочку" "Продажи/расход".

Звіт "Списание товаров"

Звіт показує перелік товарів (продукції, матеріалів), які були списані за зазначений період. У звіті наводяться суми втрат власника в цінах поставки та у цінах роздрібних, а також недоотриманий дохід через втрати товарів.

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Списание товаров"

Звіт дозволяє відобразити тільки ті товари, кількість списання яких не рівно 0. Для цього встановлюється ознака "Не выводить с количеством списания, равным 0".

Звіт "Отчет по товарам поставщика"

Звіт показує приходи товарів від конкретного постачальника за зазначений період. Може використовуватися для контролю правильності оприбуткування товарів і розрахунків з постачальниками.

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Отчет по товарам поставщика"

Звіт "Контроль наценок и себестоимости"

Звіт показує співвідношення поточної та облікової собівартості продукції і дозволяє контролювати рівень націнки продукції. Звіт використовується при зміні цін постачальників на матеріали та сировину, що використовуються при виготовленні продукції, для контролю відсотка торговельної націнки.

Звіт не працює для товарів (тобто тих позицій, у яких не встановлена ознака "Продукция").

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Критична націнка - значення націнки, при якій необхідно змінювати ціну продукції (тобто ціна продукції не дозволяє одержувати потрібну суму націнки через збільшення вартості сировини й матеріалів).

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Контроль наценок и себестоимости"

Різниця торговельних націнок - різниця між критичною торговельною націнкою та поточною націнкою.

Собівартість - фактична собівартість із урахуванням діючих на поточний момент цін на сировину й матеріали.

Запас ціни - різниця між умовною ціною постачальника та реальною собівартістю продукції - показує припустиму зміну собівартості продукції без втрати її прибутковості.

% запасу - співвідношення запасу ціни й установленої ціни постачальника.

Демо версія програми МініСофт Комерція