Перейти до основного вмісту

Звіти по товарах показують кількісні та/або сумові зміни товарів у програмі.

Звіт "Звіт по товарах (на дату)"

Звіт дозволяє побачити (зберегти в зовнішній файл для подальшого аналізу) прихід, продажі й залишки товарів на поточну (або довільну) дату. Товари можуть групуватися по категоріях.

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Звіт по товарах (на дату)

Зовнішній вигляд звіту

Звіт по товарах (на дату)

Дані по стовпцях:

приход - кількість оприбуткованого товару на дату звіту;

повернення постачальнику - кількість повернутого постачальнику товару на дату звіту;

продаж - кількість проданого товару на дату звітуа;

повернення покупцем - кількість повернутого товару на дату звіту;

списання - списаний власником (керівництвом) товар через псування, крадіжку і т.п.;

витрати на продукцію - використані на виробництво продукції матеріали та сировина;

операційний залишок - кількість наявного товару на дату звіту;

залишок поточний - кількість наявного товару на поточну дату (може не збігатися з датою звіту).

Звіт "Рух товару за період"

Звіт показує руху конкретного товару за зазначений період.

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Рух товару за період

Зовнішній вигляд звіту

Рух товару за період

Звіт "Вартість товарів"

Звіт дозволяє визначити загальну вартість товару в магазині (на складі) у роздрібних цінах (окремо по категорії або загальним списком).

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Вартість товарів

Зовнішній вигляд звіту

Вартість товарів

Звіт дозволяє відобразити товари на 00:00:00 годин дати, зазначеної на формі.

Звіт дозволяє відобразити тільки ті товари, кількість яких не рівно 0. Для цього встановлюється ознака "Не виводити товар з кількістю, яка дорівнює 0".

Також можна вивести на екран скорочену версію звіту - вартість товарів по категоріях. Для формування звіту в такому виді необхідно встановити ознаку "Показати загальний звіт по категоріях..."

Вартість товарів по категоріях

Зовнішній вигляд звіту

Звіт Вартість товару по категоріях

У звіті можна відображати тільки активні товару (установити ознаку "Сховати неактивні товари").

Звіт "Рух товарів за період"

Звіт узагальнює інформацію про рух товарів за зазначений період.

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Рух товарів за період

Зовнішній вигляд звіту

Рух товарів за період

Програма дозволяє користувачу виключити нульові значення по заданому показнику (або декільком показникам одночасно) зі звіту - для цього встановлюються відповідні ознаки за потрібним критерієм. Наприклад, щоб відобразити у звіті тільки ті товари, які продавалися в зазначений період, необхідно встановити "галочку" "Продаж/витрати".

Звіт "Списання товарів"

Звіт показує перелік товарів (продукції, матеріалів), які були списані за зазначений період. У звіті наводяться суми втрат власника в цінах поставки та у цінах роздрібних, а також недоотриманий дохід через втрати товарів.

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Списання товарів

Зовнішній вигляд звіту

Звіт Списання товарів

Звіт дозволяє відобразити тільки ті товари, кількість списання яких не рівно 0. Для цього встановлюється ознака "Не виводити товар з кількістю, яка дорівнює 0".

Звіт "Звіт по товарах постачальника"

Звіт показує приходи товарів від конкретного постачальника за зазначений період. Може використовуватися для контролю правильності оприбуткування товарів і розрахунків з постачальниками.

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Звіт по товарах постачальника

Зовнішній вигляд звіту

Звіт по товарах постачальника

Звіт "Контроль націнок і собівартості"

Звіт показує співвідношення поточної та облікової собівартості продукції і дозволяє контролювати рівень націнки продукції. Звіт використовується при зміні цін постачальників на матеріали та сировину, що використовуються при виготовленні продукції, для контролю відсотка торговельної націнки.

Звіт не працює для товарів (тобто тих позицій, у яких не встановлена ознака "Продукція").

Завдання параметрів звіту здійснюється на формі.

Контроль націнок і собівартості

Критична націнка - значення націнки, при якій необхідно змінювати ціну продукції (тобто ціна продукції не дозволяє одержувати потрібну суму націнки через збільшення вартості сировини й матеріалів).

Зовнішній вигляд звіту

Звіт Контроль націнок і собівартості

Різниця торговельних націнок - різниця між критичною торговельною націнкою та поточною націнкою.

Собівартість - фактична собівартість із урахуванням діючих на поточний момент цін на сировину й матеріали.

Запас ціни - різниця між умовною ціною постачальника та реальною собівартістю продукції - показує припустиму зміну собівартості продукції без втрати її прибутковості.

% запасу - співвідношення запасу ціни й установленої ціни постачальника.

Демо версія програми МініСофт Комерція