Перейти до основного вмісту

Звіти по руху грошових коштів викликаються командою меню "Отчеты" -  "Отчеты по денежному обороту".

Меню "Отчеты по денежному обороту"

Звіт "Касса"

Звіт по суті є касовою книгою, у якій відображаються всі рухи готівкових коштів каси об’єкту за дату або період.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Звіт може бути сформований по всіх касах або по конкретній касі (вибирається зі списку активних кас).

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Касса"

Звіт "Расчеты с поставщиками"

Звіт показує суми товарообігу й розрахунків з постачальниками за період.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Ознака "Не отображать, если суммы операций за период равны нулю" дозволяє скоротити список постачальників у таблиці звіту, не показуючи тих постачальників, по яким за період не проводилися товарно-грошові операції.

Ознака "Показать операции внутренних поставщиков" дозволяє додати до списку постачальників тих, у кого встановлена ознака "Внутренний поставщик".

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Расчеты с поставщиками"

"Сумма приходов на начало периода" - сума поставок від постачальника, яка актуальна на попередню дату зазначеного періоду.

"Сумма приходов за период" - сума поставок від постачальника за період звіту.

"Сумма расчетов на начало периода" - сума розрахунків з постачальником, яка актуальна на попередню дату зазначеного періоду.

"Сумма расчетов за период" - сума розрахунків за період звіту.

"Сальдо на конец периода" - різниця між торбою поставок і сумою розрахунків за період.

Звіт "Акт сверки"

Акт звірки по постачальнику деталізує суми поставок і розрахунків за період, суму боргу з розрахунку.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Акт сверки"

Звіт "Анализ затрат за период"

Звіт показує суми витрат за певний період. При формуванні звіту можна вказати конкретний вид витрат або сформувати звіт по всіх витратах за період.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Анализ затрат за период"

Звіт "Анализ доходов и расходов"

Звіт дозволяє власнику або менеджменту оцінити обсяг товарообігу за певний період, суму витрат і валового доходу (суму торговельних націнок) по всіх чеках за період.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Зовнішній вигляд звіту

Звіт "Анализ доходов и расходов"

"Сумма товарооборота" - сума продаж - по днях і за період.

"Сумма расходов" - сума розрахунків з постачальниками та операційних витрат - по днях і за період.

"Возврат покупателям" - сума грошей, повернутих покупцям при поверненнях товарів - по днях і за період.

"Сальдо за период" - різниця між сумою товарообігу та сумою витрат - по днях і за період.

"Сумма валового дохода" - сума, обумовлена величиною торговельних націнок проданих товарів - по днях і за період.

"Полученные деньги собственником" - сума, яку власник забирає з об'єкта для власних потреб - по днях і за період.

При обліку всіх витрат за період (місяць, квартал, рік) сума сальдо покаже дохід від діяльності за зазначений період.

Звіт "Отчет по движению денежных средств"

Звіт показує всі рухи грошових коштів об'єкта з групуванням по датах.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Форма для задання параметрів звіту

Зовнішній вигляд звіту

"Отчет по движению денежных средств"
Демо версія програми МініСофт Комерція