Перейти до основного вмісту

Звіти по руху грошових коштів викликаються командою меню "Звіти" -  "Звіти по грошовому обігу".

Звіти по грошовому обігу

Звіт "Каса"

Звіт по суті є касовою книгою, у якій відображаються всі рухи готівкових коштів каси об’єкту за дату або період.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Звіт Каса

Звіт може бути сформований по всіх касах або по конкретній касі (вибирається зі списку активних кас).

Зовнішній вигляд звіту

Звіт Каса

Звіт "Розрахунки з постачальниками"

Звіт показує суми товарообігу й розрахунків з постачальниками за період.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Розрахунки з постачальниками

Ознака "Не відображати, якщо суми операцій за період дорівнюють нулю" дозволяє скоротити список постачальників у таблиці звіту, не показуючи тих постачальників, по яким за період не проводилися товарно-грошові операції.

Ознака "Показати операції внутрішніх постачальників" дозволяє додати до списку постачальників тих, у кого встановлена ознака "Внутрішній постачальник".

Зовнішній вигляд звіту

Розрахунки з постачальниками

"Сума приходів на початок періода" - сума поставок від постачальника, яка актуальна на попередню дату зазначеного періоду.

"Сума приходів за період" - сума поставок від постачальника за період звіту.

"Сума розрахунків на початок періода" - сума розрахунків з постачальником, яка актуальна на попередню дату зазначеного періоду.

"Сума розрахунків за період" - сума розрахунків за період звіту.

"Сальдо на кінець періода" - різниця між торбою поставок і сумою розрахунків за період.

Звіт "Акт звірки"

Акт звірки по постачальнику деталізує суми поставок і розрахунків за період, суму боргу з розрахунку.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Звіт Акт звірки

Зовнішній вигляд звіту

Звіт Акт звірки

Звіт "Аналіз витрат за період"

Звіт показує суми витрат за певний період. При формуванні звіту можна вказати конкретний вид витрат або сформувати звіт по всіх витратах за період.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Аналіз витрат за період

Зовнішній вигляд звіту

Аналіз витрат за період

Звіт "Аналіз доходів і витрат"

Звіт дозволяє власнику або менеджменту оцінити обсяг товарообігу за певний період, суму витрат і валового доходу (суму торговельних націнок) по всіх чеках за період.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Аналіз доходів і витрат

Зовнішній вигляд звіту

Аналіз доходів і витрат

"Сума товарообороту" - сума продаж - по днях і за період.

"Сума витрат" - сума розрахунків з постачальниками та операційних витрат - по днях і за період.

"Повернення покупцям" - сума грошей, повернутих покупцям при поверненнях товарів - по днях і за період.

"Сальдо за період" - різниця між сумою товарообігу та сумою витрат - по днях і за період.

"Сума валового доходу" - сума, обумовлена величиною торговельних націнок проданих товарів - по днях і за період.

"Отримані кошти власником" - сума, яку власник забирає з об'єкта для власних потреб - по днях і за період.

При обліку всіх витрат за період (місяць, квартал, рік) сума сальдо покаже дохід від діяльності за зазначений період.

Звіт "Звіт по руху грошових коштів"

Звіт показує всі рухи грошових коштів об'єкта з групуванням по датах.

Задання параметрів звіту здійснюється на формі.

Звіт по руху грошових коштів

Зовнішній вигляд звіту

Звіт по руху грошових коштівЗвіт по руху грошових коштів

 

Демо версія програми МініСофт Комерція