Перейти до основного вмісту

Робота з РРО: фіскальними реєстраторами та програмними РРО

Програма "МініСофт Комерція" дозволяє використовувати різні типи реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для формування фіскальних чеків при продажі, а саме: апаратні фіскальні реєстратори та програмні РРО.

Загальні відомості про РРО

Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" регулює питання застосування РРО суб'єктами діяльності. В Законі визначаються поняття щодо РРО.

Реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів та з приймання готівки для подальшого переказу. До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, програмний реєстратор розрахункових операцій, електронний таксометр, автомат із продажу товарів (послуг) тощо.

Електронний контрольно-касовий реєстратор (фіскальний реєстратор - ФР) - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів.

Програмний реєстратор розрахункових операцій - програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного та/або програмного рішення, що використовується на будь-якому пристрої та в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

Комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, що додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових і інших звітних документів.

Фіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора розрахункових операцій, що забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій. Фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразовий занесення, довгострокове збереження у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій і в безготівковій формі.

Про особливості, переваги фіскальних реєстраторів і критерії їхнього вибору при покупці Ви можете прочитати в статті  "Вибір РРО — фіскальний реєстратор чи касовий апарат. Рекомендації фахівців".

Взаємодія програми "МініСофт Комерція" з РРО

Програма "МініСофт Комерція" забезпечує можливість використовувати всі моделі фіскальних реєстраторів, внесені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій. При цьому для ряду сучасних ФР зі стрічкою в електронній формі в програмі є вбудований модуль обробки даних. До реєстраторів, з якими програма "МініСофт Комерція" взаємодіє прямо відносяться: МІНІ-ФП54.01, МІНІ-ФП81.01, МІНІ ФП82-01, Екселліо FP-280, Екселліо FPU 550ES, Екселліо FPP 350, Екселліо FP-700, Екселліо FP-2000, MG-N707TS, MG-P800TL, MG-T808TL, Datecs FP-101 Smart, ІКС-483LT, ІКС-А8800, ІКС-E260T, Марія-301МТМ і Марія-304М, а реєстратори Datecs FP 3530T, DATECS FP-3141T і інші можуть бути задіяні з використанням універсального драйвера, що купується окремо.

Програма "МініСофт Комерція" дає можливість використовувати ПРРО, а саме зв'язок та передачу даних на сервер фіскальної служби здійснюється за допомогою інструментів додатків «ВебЧек:ПРРО» та «Checkbox».

Програма "МініСофт Комерція" реалізує друк фіскальних чеків при продажі, службових чеків (інкасація і внесення коштів у касу), чеків при поверненні товарів покупцем. Також є можливість надрукувати (створити на ПРРО) звіти РРО.

При використанні РРО до документів звітності належить, зокрема, z-звіт і x-звіт, що створюються та/або роздруковуються цим РРО.

Денний звіт (x-звіт) - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням. Х-звіт - денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам'яті.

Фіскальний звітний чек (z-звіт) - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звітний чек) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час створення якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься відповідно до фіскальної пам’яті реєстратора розрахункових операцій або фіскального сервера контролюючого органу. Z-звіт - денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам'яті з занесенням її до фіскальної пам'яті РРО.

Програма дозволяє друкувати x-звіти і z-звіти з пункту "Фіскальні операції" меню.

Меню «Фискальные операции» програми

Меню «Фискальные операции» містить команди для управляння РРО. Вибір конкретного РРО (або всіх РРО) здійснюється в додатковому меню команди:

Меню "Фискальные операции"

Команда "Печать нулевого чека (открыть смену)" дозволяє роздрукувати пустий чек для перевірки роботоздатності РРО та відкриття зміни (останнє актуально для ПРРО).

Команда "Копия последнего чека" дозволяє роздрукувати копію останнього чеку.

Команда "Закрыть текущий чек" дозволяє закрити відкритий в РРО чек.

Команда "Х-отчет" дозволяє роздрукувати Х-звіт на вибраному РРО.

Команда "Z-отчет (закрыть смену)" дозволяє роздрукувати Z-звіт на вибраному апаратному РРО або закрити зміну у ПРРО та обнулити базу товарів та платежів конкретного РРО.

Команда "Служебное внесение и выемка" дозволяє здійснити у програмі інкасацію або внесення грошей в касу із друком відповідного службового чеку.

Команда "Отчет за период" дозволяє сформувати з фіскальної пам'яті ФР та роздрукувати звіт по продажам товарів за вказаний період на підставі фіскальних чеків.

Налаштування податків та РРО у програмі

Налаштування податків та РРО у програмі "МініСофт Комерція" здійснюється на закладці «Налоги и РРО»:

Налаштування податків

Додавання нового податку та редагування вже наявних податків здійснюється на формі та відображується в таблиці «Налоги» закладки  «Налоги и РРО»:

Додавання нового податку

Кнопка «Добавить» відкриває форму для додавання нового податку, кнопка «Изменить» (або подвійне клацання на відповідному рядку таблиці) – відкриває форму для редагування вибраного податку, а кнопка «Удалить» дозволяє видалити податок (якщо тільки він не використовувався в документах програми).

Форма для створення або редагування податку:

Форма для створення або редагування податку

Тип фіскального реєстратора (в тому числі і ПРРО) вибирається із списку моделей, які можуть працювати разом із програмою. До податку може бути прив’язаний один РРО або не бути прив’язаним жоден РРО.

Поле «Код налога в РРО» визначає податкову групу РРО, яка буде використовуватись при формуванні фіскального чека. Значення поля визначається особливостями марки та моделі РРО.

Поле «Код налога в кассовом аппарате» визначає податкову групу ЕККА, яка буде використовуватись при формуванні фіскального чека. Значення поля визначається особливостями марки та моделі ЕККА.

Добавлення РРО та задання параметрів РРО

Добавлення нового РРО та задання параметрів РРО здійснюється на формі та відображується в таблиці «РРО» закладки «Налоги и РРО»:

Добавлення нового РРО та задання параметрів РРО

Кнопка «Добавить» відкриває форму для додавання нового РРО, кнопка «Изменить» (або подвійне клацання на відповідному рядку таблиці) – відкриває форму для редагування вибраного РРО, а кнопка «Удалить» дозволяє видалити РРО.

Форма для створення або редагування РРО:

Форма для створення або редагування РРО

Поле «Наименование РРО» містить довільну назву РРО, який може використовуватись на даному касовому місці.

Тип фіскального реєстратора вибирається із списку РРО.

Вид підключення (com-порт або ethernet) та параметри порта вибираються у відповідному списку форми. Кнопка «Проверить» дозволяє перевірити наявність зв’язку з апаратом або додатком ПРРО.

В полі «Налоговый номер» показується заводський номер РРО або податковий номер ПРРО.

Використання кількох РРО в програмі

Програма "МініСофт Комерція" дозволяє використовувати кілька РРО одночасно, зокрема:

1) два і більше РРО, прив’язаних до одного касового місця (до ПК);

2) один, два і більше РРО, що використовуються на кількох касових місцях (кількох ПК).

Вибір та налаштування параметрів РРО здійснюється окремо для кожного касового місця.

Віднесення товару до конкретного РРО здійснюється в картці товару вибором виду податку.

Демо версія програми МініСофт Комерція