Перейти до основного вмісту

Робота з РРО: фіскальними реєстраторами та програмними РРО

Програма "МініСофт Комерція" дозволяє використовувати різні типи реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для формування фіскальних чеків при продажі, а саме: апаратні фіскальні реєстратори та програмні РРО.

Загальні відомості про РРО

Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" регулює питання застосування РРО суб'єктами діяльності. В Законі визначаються поняття щодо РРО.

Реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів та з приймання готівки для подальшого переказу. До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, програмний реєстратор розрахункових операцій, електронний таксометр, автомат із продажу товарів (послуг) тощо.

Електронний контрольно-касовий реєстратор (фіскальний реєстратор - ФР) - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів.

Програмний реєстратор розрахункових операцій - програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного та/або програмного рішення, що використовується на будь-якому пристрої та в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

Комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, що додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових і інших звітних документів.

Фіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора розрахункових операцій, що забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій. Фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразовий занесення, довгострокове збереження у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій і в безготівковій формі.

Про особливості, переваги фіскальних реєстраторів і критерії їхнього вибору при покупці Ви можете прочитати в статті  "Вибір РРО — фіскальний реєстратор чи касовий апарат. Рекомендації фахівців".

Взаємодія програми "МініСофт Комерція" з РРО

Програма "МініСофт Комерція" забезпечує можливість використовувати всі моделі фіскальних реєстраторів, внесені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій. При цьому для ряду сучасних ФР зі стрічкою в електронній формі в програмі є вбудований модуль обробки даних. До реєстраторів, з якими програма "МініСофт Комерція" взаємодіє прямо відносяться: МІНІ-ФП54.01, МІНІ-ФП81.01, МІНІ ФП82-01, Екселліо FP-280, Екселліо FPU 550ES, Екселліо FPP 350, Екселліо FP-700, Екселліо FP-2000, Datecs FP-101 Smart, ІКС-483LT, ІКС-А8800, ІКС-E260T, Марія-301МТМ і Марія-304М, а реєстратори Datecs FP 3530T, DATECS FP-3141T і інші можуть бути задіяні з використанням універсального драйвера, що купується окремо.

Програма "МініСофт Комерція" дає можливість використовувати ПРРО, а саме зв'язок та передачу даних на сервер фіскальної служби здійснюється за допомогою інструментів додатків «ВебЧек:ПРРО» та «Checkbox».

Програма "МініСофт Комерція" реалізує друк фіскальних чеків при продажі, службових чеків (інкасація і внесення коштів у касу), чеків при поверненні товарів покупцем. Також є можливість надрукувати (створити на ПРРО) звіти РРО.

При використанні РРО до документів звітності належить, зокрема, z-звіт і x-звіт, що створюються та/або роздруковуються цим РРО.

Денний звіт (x-звіт) - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням. Х-звіт - денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам'яті.

Фіскальний звітний чек (z-звіт) - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звітний чек) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час створення якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься відповідно до фіскальної пам’яті реєстратора розрахункових операцій або фіскального сервера контролюючого органу. Z-звіт - денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам'яті з занесенням її до фіскальної пам'яті РРО.

Програма дозволяє друкувати x-звіти і z-звіти з пункту "Фіскальні операції" меню.

Меню «Фіскальні операції» програми

Меню «Фіскальні операції» містить команди для роботи з РРО. Вибір конкретного РРО (або всіх РРО) здійснюється в додатковому меню команди:

Меню «Фіскальні операції»

Команда "Друк нульового чеку (відкрити зміну)" дозволяє роздрукувати пустий чек для перевірки роботоздатності РРО та відкриття зміни (останнє актуально для ПРРО).

Команда "Х-звіт" дозволяє роздрукувати Х-звіт на вибраному РРО.

Команда "Службове внесення ти видача" дозволяє здійснити у програмі інкасацію або внесення грошей в касу із друком відповідного службового чеку на РРО/ПРРО.

Команда "Z-звіт (закрити зміну)" дозволяє роздрукувати Z-звіт на вибраному апаратному РРО або закрити зміну у ПРРО та обнулити базу товарів та платежів конкретного РРО.

Команда "Копія останнього чека" дозволяє роздрукувати копію останнього чеку.

Команда "Закрити поточний чек" дозволяє закрити відкритий в РРО чек.

Команда "Звіт за період" дозволяє сформувати з фіскальної пам'яті ФР та роздрукувати звіт по продажам товарів за вказаний період на підставі фіскальних чеків.

Додавання РРО та задання параметрів РРО

Додавання нового РРО та задання параметрів РРО здійснюється на формі та відображується в таблиці «РРО» закладки «Податки. РРО. Термінали».

Кнопка «Додати» відкриває форму для додавання нового РРО, кнопка «Змінити» (або подвійне клацання на відповідному рядку таблиці) – відкриває форму для редагування вибраного РРО, а кнопка «Видалити» дозволяє видалити РРО.

Форма для створення або редагування РРО:

Додавання нового РРО

 

Поле «Найменування РРО» містить довільну назву РРО, який може використовуватись на даному касовому місці.

Тип фіскального реєстратора вибирається із списку РРО.

Вид підключення (com-порт або ethernet) та параметри порта вибираються у відповідному списку форми. Кнопка «Перевірити» дозволяє перевірити наявність зв’язку з апаратом або додатком ПРРО.

В полі «Номер ФР / Податковий номер ПРРО» показується заводський номер РРО або спеціальний код, зміст якого визначається видом ПРРО:

  • для ПРРО «ВебЧек» податковий номер ПРРО та код касового місця, де використовується ПРРО (приклад: 4000хххххх_588999999);
  • для ПРРО «Checkbox» земульований номер (отримується при натисканні кнопки «Отримати» на формі РРО) та код касового місця, де використовується ПРРО (приклад: AB45645C45_588999999).

Командою з контекстного меню на полі «Номер ФР / Податковий номер ПРРО» можна помістити у буфер уже скомбінований код, який і відправляти в компанію для отримання ліцензії на ПРРО.

На підзакладці "Оператори РРО" задаються відомості про користувачів, що пов'язані з РРО / ПРРО.

Оператори РРО

Відомості операторів РРО задаються на формі.

Відомості операторів РРО

Вказання податкового номера оператора є необхідним для ПРРО "ВебЧек".

Для використання РРО з програмою має бути вказаний хоч один оператор, який виступатиме оператором по замовчуванню.

Використання кількох РРО в програмі

Програма "МініСофт Комерція" дозволяє використовувати кілька РРО одночасно, зокрема:

1) два і більше РРО, прив’язаних до одного касового місця (до ПК);

2) один, два і більше РРО, що використовуються на кількох касових місцях (кількох ПК).

Вибір та налаштування параметрів РРО здійснюється окремо для кожного касового місця.

В програмі передбачено можливість працювати з одним фіскальним реєстратором, який підключений через Ethernet, з двох та більше касових місць.

В програмі пропонується 2 варіанта запису інформації про товари, що програмуються в РРО: збереження в локальній базі даних (SQLLite) для кожного касового місця з окремими ФР або збереження в загальній базі даних (MS SQL Express) для всіх кас, що працюють з одним ФР.

Вибір варіанту збереження здійснюється на підзакладці «Додатково» форми «Додати РРО» (меню Параметри – Налаштування – закладка Податки. РРО. Термінали) зі списку.

Вибір схеми для ФР

При серверній версії ідентичні налаштування мають бути здійсненні для всіх касових місць.

Віднесення товару до конкретного РРО здійснюється в картці товару вибором виду податку.

Демо версія програми МініСофт Комерція