Перейти до основного вмісту

В програмному продукті сімейства "МініСофт Комерція" реалізовано ряд інструментів на формі Переоцінка (закладка "Товарооперації - Переоцінка") для швидкої та комфортної роботи, зокрема - при переоцінці товару, приход якого здійснювався у валюті.

Документ "Переоцінка" може бути створено одним із трьох способів:

- при зміні роздрібної та/або оптової цін у картці товару (закладка Товари);

- при зміні цін і проведенні прибуткової накладної;

- на закладці Товарооперації - Переоцінка.

При зміні цін у картці товару або при проведенні прибуткової накладний документ "Переоцінка" створюється в програмі автоматично, тому тут не розглядається. У картці товару та при створенні і проведенні документа "Прибуткова накладна" можна змінити всі три ціни, включаючи ціну постачальника.

Використання можливостей переоцінки

Створюється документ переоцінки кнопкою "Додати" на закладці "Товарооперції" - підзакладці "Переоценка".

У нижню табличну частину документа "Переоцінка" вносяться ті товари, переоцінку яких необхідно здійснити.

При виборі товарів для переоцінки реалізовано:

  • фільтр товарів по категорії/підкатегорії з урахуванням ієрархії;
  • фільтр товарів по типу валюти останньої по даті прибуткової накладної, у якій оприбутковувався даний товар;
  • фільтр товарів з курсовою різницею, більше заданого значення стосовно поточного курсу обраної валюти.

При переоцінці:

  • зміна всіх цін: постачальника, роздрібної та оптової або будь-якої з них;
  • відображення цін товарів в основній валюті та у валюті прибуткової накладної;
  • вибір бази цін для переоцінки: переоцінка може здійснюватися стосовно поточних цін товарів в основній валюті програми або стосовно останніх цін у валюті прибуткової накладної.

Далі опишемо технологію створення документа Переоцінка в програмі "МініСофт Комерція".

Фільтр товарів для додавання до документа Переоцінка

Інтерфейс форми Переоцінка - на рисунку.

Форма Переоцінка

При фільтрації товарів по категорії в списку відображається ієрархічне дерево категорій. При виборі категорії, що має вкладені підкатегорії, у списку товарів (верхня таблиця) будуть відображатися всі товари, що відносяться до категорії і всіх нижніх підкатегорій. При фільтрації товару по валюті прибуткової накладної в списку "Валюта приходу" вибирається потрібна валюта, тоді у верхній таблиці будуть відображатися товари, ціни приходу яких відповідають обраній валюті.

Переоцінка з валютним фільтром

За допомогою фільтра "Курс. різниця більше" можна вибрати товари, ціни яких тривалий час не змінювалися і через різницю курсів валют не відповідають поточній. Після фільтра товари можна додавати в документ Переоцінка або по одній позиції, або всі з обраних - одразу.

Переоцінка товарів при ручній зміні цін або відсотків переоцінки

Після додавання товару в документ (нижня таблиця), установлюючи курсор у поля "Переоц. ціни пост.,%", "Нова ціна постачальника" "Переоц. роздр.,%", "Нова ціна роздрібна" "Переоц. оптова,%", "Нова ціна оптова" можно вручну внести нові значення цін.

Переоцінка товарів вручну

Режим "Нова ціна постачальника=поточна" дозволяє зафіксувати значення ціни постачальника товарів документа і зміну цін і відсотків націнки товарів розраховувати щодо поточної ціни постачальника.

Переоцінка товарів на спільний відсоток

При необхідності швидкої переоцінки багатьох товарів використовується режим переоцінки на спільний відсоток (установка вимикача "Для перерахунку цін взяти спільний %"). У відповідному полі вказується відсоток зміни поточного значення ціни (з урахуванням знака - при зменшенні ціни ставиться знак "мінус").

Переоцінка на спільний відсоток

Переоцінка на відсоток може здійснюватися з урахуванням валюти ціни: або це переоцінка поточних цін в основній валюті програми, або переоцінка за значеннями цін товарів у валюті прибуткової накладної. Вибір основи цін для переоцінки здійснюється зі списку: "щодо ціни в основній валюті" та "щодо ціни в валюті приходу (останнього)" по кожному виду ціни відповідно.

Вибір основи ціни переоцінки

Переоцінка товарів при зміні курсів валют

Для швидкого визначення відсотка переоцінки при зміні курсів валют щодо основної валюти використовується кнопка "Розрахунок % переоцінки".

Розрахунок відсотку переоцінки по валюті

Поточні курси валют, внесених у програму, можна побачити, натиснувши кнопку "Поточні курси валют".

Поточні курси валют

Перерахування нових значень цін і відсотків переоцінки здійснюється кнопкою "Перерахувати".

Додаткові можливості на формі Переоцінка

Після визначення нових цін товарів у документі Переоцінка для зручності розрахунку з покупцями можна здійснити округлення значення цін із заданою точністю.

Округлення цін

Метод округлення задає принцип округлення: математичне округлення, збільшення цін у більшу сторону, зменшення цін у меншу сторону. Для контролю динаміки цін товарів на формі переоцінки можна подивитися історію операцій з товаром. У нижній таблиці (або у верхній) вибирається товар і в контекстному меню вибирається пункт "Істория операцій з товаром".

Команди контекстного меню

У вікні "Істория операцій з товаром" вказується період контролю і запускається обробка даних кнопкой "Застосувати".

Істория операцій з товаром

По проведеному документу Переоцінка можна здійснити друк етикеток товарів на принтері етикеток або установити ознаку "Друк етикетки" з подальшим друком з закладки Товари. Дані команди доступні в контекстному меню закладки Переоцінка.

Скасування операції переоцінки для товарів документа Переоцінка

Для виправлення помилок переоцінки товарів, включаючи ситуацію перепроведення прибуткової накладної за попередній період, у контекстне меню на закладці Переоцінка додана операція "Скасувати переоцінку всіх товарів цього документу".

Контекстне меню закладки Переоцінки

Після підтвердження проведення операції скасування у фоновому режимі буде створений новий документ Переоцінка, у якому у всіх товарах документа зміняться ціни до попереднього поточного значення цін і націнок.

Демо версія програми МініСофт Комерція