Перейти до основного вмісту

В програмному продукті сімейства "МініСофт Комерція" реалізовано ряд інструментів на формі Переоцінка (закладка "Товарооперации — Переоценка") для швидкої та комфортної роботи, зокрема — при переоцінці товару, приход якого здійснювався у валюті.

Документ "Переоцінка" може бути створено одним із трьох способів:

- при зміні роздрібної та/або оптової цін у картці товару (закладка Товари);

- при зміні цін і проведенні прибуткової накладної;

- на закладці Товарооперации - Переоценка.

При зміні цін у картці товару або при проведенні прибуткової накладний документ "Переоцінка" створюється в програмі автоматично, тому тут не розглядається. У картці товару та при створенні і проведенні документа "Прибуткова накладна" можна змінити всі три ціни, включаючи ціну постачальника.

Використання можливостей переоцінки

Створюється документ переоцінки кнопкою "Добавить" на закладці "Товарооперции" - підзакладці "Переоценка".

У нижню табличну частину документа "Переоцінка" вносяться ті товари, переоцінку яких необхідно здійснити.

При виборі товарів для переоцінки реалізовано:

  • фільтр товарів по категорії/підкатегорії з урахуванням ієрархії;
  • фільтр товарів по типу валюти останньої по даті прибуткової накладної, у якій оприбутковувався даний товар;
  • фільтр товарів з курсовою різницею, більше заданого значення стосовно поточного курсу обраної валюти.

При переоцінці:

  • зміна всіх цін: постачальника, роздрібної та оптової або будь-якої з них;
  • відображення цін товарів в основній валюті та у валюті прибуткової накладної;
  • вибір бази цін для переоцінки: переоцінка може здійснюватися стосовно поточних цін товарів в основній валюті програми або стосовно останніх цін у валюті прибуткової накладної.

Далі опишемо технологію створення документа Переоценка в програмі "МініСофт Комерція".

Фільтр товарів для додавання до документа Переоценка

Інтерфейс форми Переоценка - на рисунку.

1_small.jpg

При фільтрації товарів по категорії в списку відображається ієрархічне дерево категорій. При виборі категорії, що має вкладені підкатегорії, у списку товарів (верхня таблиця) будуть відображатися всі товари, що відносяться до категорії і всіх нижніх підкатегорій. При фільтрації товару по валюті прибуткової накладної в списку "Валюта прихода" вибирається потрібна валюта, тоді у верхній таблиці будуть відображатися товари, ціни приходу яких відповідають обраній валюті.

2_small.jpg

За допомогою фільтра "Курсовая разница больше" можна вибрати товари, ціни яких тривалий час не змінювалися і через різницю курсів валют не відповідають поточній. Після фільтра товари можна додавати в документ Переоценка або по одній позиції, або всі з обраних - одразу.

Переоцінка товарів при ручній зміні цін або відсотків переоцінки

Після додавання товару в документ (нижня таблиця), установлюючи курсор у поля "Переоценка цены пост.,%", "Новая цена поставщика" "Переоценка рознич.,%", "Новая цена розничная" "Переоценка оптовая,%", "Новая цена оптовая" можно вручну внести нові значення цін.

3_small.jpg

Режим "Новая цена поставщика=текущая" дозволяє зафіксувати значення ціни постачальника товарів документа і зміну цін і відсотків націнки товарів розраховувати щодо поточної ціни постачальника.

Переоцінка товарів на загальний відсоток

При необхідності швидкої переоцінки багатьох товарів використовується режим переоцінки на загальний відсоток (установка ознаки "Для пересчета цен использовать общий процент"). У відповідному полі вказується відсоток зміни поточного значення ціни (з урахуванням знака - при зменшенні ціни ставиться знак "мінус").

5_small.jpg

Переоцінка на відсоток може вироблятися з урахуванням валюти ціни: або це переоцінка поточних цін в основній валюті програми, або переоцінка цін за значеннями цін товарів у валюті прибуткової накладної. Вибір підстави цін для переоцінки здійснюється зі списку: "относительно цены в основной валюте" та "относительно цены в валюте прихода" по кожному виду ціни відповідно.

6_small.jpg

Переоцінка товарів при зміні курсів валют

Для швидкого визначення відсотка переоцінки при зміні курсів валют щодо основної валюти використовується кнопка "Расчет % по валютным курсам".

4_21.jpg

Поточні курси валют, внесених у програму, можна побачити, натиснувши кнопку "Текущие курсы валют".

8_small.jpg

Перерахування нових значень цін і відсотків переоцінки здійснюється кнопкою "Пересчитать".

Додаткові можливості на формі Переоценка

Після визначення нових цін товарів у документі Переоценка для зручності розрахунку з покупцями можна здійснити округлення значення цін із заданою точністю.

7_8.jpg

Метод округлення задає принцип округлення: математичне округлення, збільшення цін у більшу сторону, зменшення цін у меншу сторону. Для контролю динаміки цін товарів на формі переоцінки можна подивитися історію операцій з товаром. У нижній таблиці (або у верхній) вибирається товар і в контекстному меню вибирається пункт "История операций с товаром".

9_small.jpg

У вікні "История операций с товаром" вказується період контролю і запускається обробка даних кнопкой "Применить".

10_small.jpg

По проведеному документу Переоценка можна здійснити друк етикеток товарів на принтері етикеток або установити ознаку "Печать этикетки" з подальшим друком з закладки Товары. Дані команди доступні в контекстному меню закладки Переоценка.

Скасування операції переоцінки для товарів документа Переоценка

Для виправлення помилок переоцінки товарів, включаючи ситуацію перепроведення прибуткової накладної за попередній період, у контекстне меню на закладці Переоценка додана операція "Отменить переоценку всех товаров этого документа".

11_small.jpg

Після підтвердження проведення операції скасування у фоновому режимі буде створений новий документ Переоценка, у якому у всіх товарах документа зміняться ціни до попереднього поточного значення цін і націнок.

Демо версія програми МініСофт Комерція