Перейти до основного вмісту

Операції з готівковими та безготівковими коштами

Відображення руху грошових коштів у програмі здійснюється на закладці Фінанси.

На закладці "Фінанси" є дві підзакладки: "Касса" та "Расчеты". Операції з готівковими коштами, які відносяться до касових місць, відображаються на підзакладці "Касса", а оперції з коштами, що інкасовані з каси, або з безготівковими коштами відображуються на підзакладці "Расчеты".

Підзакладка "Расчеты"

На подзакладке "Расчеты" відображаються суми й документи, які оперують інкасованими грішми (тобто інакше кажучи, цей рух коштів, що перебувають у сейфі власника об'єкта) або сумою на розрахунковому рахунку суб'єкта діяльності.

У лівій частині вікна "Расчеты" показуються суми рухів по об'єкту за поточну дату або за зазначений період. У правій частині показується розшифрування документів, зроблених на даній підзакладці.

У рядку закладки "Инкассированная сумма" відображається поточне значення залишку інкасованої готівкової суми.

У рядку форми "Сумма на расчетном счету" відображається поточне значення залишку безготівкової суми, що перебуває на розрахунковому рахунку в банку.

На подзакладке "Расчеты" є можливість відобразити список усіх документів за зазначений період без угруповання по датах. Такий режим включається установкою ознаки "Убрать группировку по датам".

Відображення операції з відключеним групуванням

У такому режимі для аналізу можна використовувати "Фильтр по типу операции и типу оплаты".

Операцією розрахунків можна здійснити: розрахунки з постачальником, забирання власником доходу, віднесення суми на операційні витрати, переміщення коштів з інкасованої суми в суму на розрахунковому рахунку та навпаки, а також повернення грошей покупцю по безготівковому розрахунку.

Операції з розрахунку з постачальниками

Для розрахунку з постачальником необхідно заповнити дані на формі "Операция", що відкривається кнопкою "Добавить" на підзакладці "Расчеты".

Форма "Операции" - розрахунок з постачальником

При розрахунках з постачальником здійснюється вибір постачальника зі списку постачальників, вказуються дані по документах постачальника (прибутковим накладним) і сума розрахунків, яка не може бути більше суми боргу по даній накладній постачальника, а також джерело, звідки проводиться розрахунки: з інкасованої суми або з розрахункового рахунку.

При поверненні товарів постачальникові за накладною може виникнути ситуація переплати - у цьому випадку борг за накладною буде мати від'ємний знак і при поверненні грошей від постачальника закривається сумою зі знаком "-" (наприклад, "-300,50").

При повернені грошей від постачальника (у випадку повернення товарів постачальникові) підставою для повернення буде служити накладна на повернення.

Розрахунок з постачальником при поверненні товару

У списку накладних для розрахунків відображаються ті накладні, по яких повністю не закрита операція розрахунків.

При необхідності побачити список усіх накладних, включаючи повністю оплачених, необхідно включити режим "Показати всі документи". Режим дозволяє зробити корекцію розрахунків за накладною, уже оплаченої раніше. Для цього необхідно зробити новий документ розрахунків, увівши суму із протилежним знаком.

Операція по забиранню власником доходу

Власник або адміністрація може вилучати гроші як дохід. При цьому у відповідному полі та у відповідному звіті будуть відображатися суми доходів, які забрав власник.

Операція по забиранню коштів як доходу власника

Внесення власником грошей на об'єкт здійснюється також операцією Дохід: сума вказується зі знаком "-".

Операції по веденню операційних витрат

На операційні витрати (виплата зарплати, оплата податків, оренди, дрібні покупки та ін.) можна відносити суми, які витрачаються без прив'язки до постачальника. У звіті вони підсумуються із сумами, відданими постачальникам і становлять загальні витрати.

Додавання нової статті витрат здійснюється за допомогою іконки на формі "Операция", як  і редагування наявної статті.

Додавання статті операційних витрат

Після вибору статті витрат заповнюються поля форми і проводиться операція.

Здійснення операції по оплаті операційних витрат

Операція по переміщенню коштів між рахунками

Кошти у програмі можна переміщувати: з інкасованої суми на розрахунковий рахунок у банку або з рахунку на інкасовану суму.

Переміщення коштів у програмі

При поверненні грошей покупцеві через платіжний банківської термінал у програмі формуються документи, що дозволяють зменшити суму безготівкового розрахунків на суму безготівкового повернення. На закладці "Расчеты" відобразитися операція, що показує зменшення суми на суму повернення.

При ситуації групових операцій можна використовувати режим "Открывать после проводки новую операцию". При цьому зберігається тип попередньої операції, що суттєво полегшує роботу персоналу.

Інтерфейс підзакладки "Расчеты"

Інтерфейс підзакладки "Расчеты" складається з фільтрів по даті, по типу операції та типу оплати, кнопок "Акт сверки", "Расчеты" та "Затраты".

Фільтр по типу операції дозволяє відобразити однотипні документи: розрахунки з постачальником, забрані доходи, операційні витрати, повернення в безготівковій формі або операції по депозитах клієнтів.

Відбір документів по типу операції

Внесені гроші на депозит клієнта підсумуються з інкасованою сумою (при внесенні готівки) або із сумою на розрахунковому рахунку (при оплаті по безготівковому розрахункові).

Фільтр по видах оплат групує документи по виду оплати: з інкасованої суми або з розрахункового рахунку.

Відбір документів по типу коштів

Скасування дії фільтрів здійснюється кнопкою "Сброс".

Для ситуацій, коли із програмою працює не тільки власник, але й найманий персонал, у програмі передбачене виконання ряду дій з деякими обмеженнями.

Так, на закладці Каса є кнопка "Расчет". Вона дозволяє користувачеві із правами доступу до закладки здійснити розрахунки з постачальником і віднесення суми на задану статтю витрат. При її використанні відповідна сума буде автоматично інкасуватися з поточної каси й попадати у відповідну витрату.

Кнопки "Акт сверки", "Расчеты" та "Затраты" дозволяють викликати звіти по постачальниками або видам витрат.

Демо версія програми МініСофт Комерція