Перейти до основного вмісту

Операції з готівковими та безготівковими коштами

Відображення руху грошових коштів у програмі здійснюється на закладці Фінанси.

На закладці "Фінанси" є дві підзакладки: "Каса" та "Розрахунки". Операції з готівковими коштами, які відносяться до касових місць, відображаються на підзакладці "Каса", а оперції з коштами, що інкасовані з каси, або з безготівковими коштами відображуються на підзакладці "Розрахунки".

Підзакладка "Розрахунки"

На підзакладці "Розрахунки"" відображаються суми й документи, які оперують інкасованими грішми (тобто інакше кажучи, цей рух коштів, що перебувають у сейфі власника об'єкта) або сумою на розрахунковому рахунку суб'єкта діяльності.

У лівій частині вікна "Розрахунки" показуються суми рухів коштів по об'єкту за поточну дату або за зазначений період. У правій частині показується розшифрування даних документів, зроблених на даній підзакладці.

У рядку закладки "Інкасована сума" відображається поточне значення залишку інкасованої готівкової суми.

У рядку форми "Сума на розрах. рахунку" відображається поточне значення залишку безготівкової суми, що перебуває на розрахунковому рахунку в банку.

На підзакладці "Розрахунки" є можливість відобразити список усіх документів за зазначений період без групування по датах. Такий режим включається установкою ознаки "Забрати групування по датах".

Режим "Забрати групування по датах"

У такому режимі для аналізу можна використовувати "Фільтр по типу операції ти типу оплати".

Операцією розрахунків можна здійснити: розрахунки з постачальником, забирання власником доходу, віднесення суми на операційні витрати, переміщення коштів з інкасованої суми в суму на розрахунковому рахунку та навпаки, а також повернення грошей покупцю по безготівковому розрахунку.

Операції з розрахунку з постачальниками

Для розрахунку з постачальником необхідно заповнити дані на формі "Операція", що відкривається кнопкою "Додати" на підзакладці "Розрахунки".

Операції з розрахунку з постачальниками

При розрахунках з постачальником здійснюється вибір постачальника зі списку постачальників, вказуються дані по документах постачальника (прибутковим накладним) і сума розрахунків, яка не може бути більше суми боргу по даній накладній постачальника, а також джерело, звідки проводиться розрахунки: з інкасованої суми або з розрахункового рахунку.

При поверненні товарів постачальникові за накладною може виникнути ситуація переплати - у цьому випадку борг за накладною буде мати від'ємний знак і при поверненні грошей від постачальника закривається сумою зі знаком "-" (наприклад, "-300,50").

При повернені грошей від постачальника (у випадку повернення товарів постачальникові) підставою для повернення буде служити накладна на повернення.

Операції з розрахунку з постачальниками - повернення

У списку накладних для розрахунків відображаються ті накладні, по яких повністю не закрита операція розрахунків.

При необхідності побачити список усіх накладних, включаючи повністю оплачених, необхідно включити режим "Показувати всі документи". Режим дозволяє зробити корекцію розрахунків за накладною, уже оплаченою раніше. Для цього необхідно зробити новий документ розрахунків, ввівши суму із протилежним знаком.

Операція по забиранню власником доходу

Власник або адміністрація може вилучати гроші як дохід. При цьому у відповідному полі та у відповідному звіті будуть відображатися суми доходів, які забрав власник.

Операція по забиранню власником доходу

Внесення власником грошей на об'єкт здійснюється також операцією Дохід: сума вказується зі знаком "-".

Операції по веденню операційних витрат

На операційні витрати (виплата зарплати, оплата податків, оренди, дрібні покупки та ін.) можна відносити суми, які витрачаються без прив'язки до постачальника. У звіті вони підсумуються із сумами, відданими постачальникам і становлять загальні витрати.

Додавання нової статті витрат здійснюється за допомогою іконки на формі "Операція", як  і редагування наявної статті.

Створення статті операційних витрат

Після вибору статті витрат заповнюються поля форми і проводиться операція.

Операції по веденню операційних витрат

Операція по переміщенню коштів між рахунками

Кошти у програмі можна переміщувати: з інкасованої суми на розрахунковий рахунок у банку або з рахунку на інкасовану суму.

Операція по переміщенню коштів між рахунками

При поверненні грошей покупцеві через платіжний банківської термінал у програмі формуються документи, що дозволяють зменшити суму безготівкового розрахунків на суму безготівкового повернення. На закладці "Расчеты" відобразитися операція, що показує зменшення суми на суму повернення.

При ситуації групових операцій можна використовувати режим "Открывать после проводки новую операцию". При цьому зберігається тип попередньої операції, що суттєво полегшує роботу персоналу.

Інтерфейс підзакладки "Розрахунки"

Інтерфейс підзакладки "Розрахунки" складається з фільтрів по даті, по типу операції та типу оплати, кнопок "Акт звірки", "Розрахунки" та "Затрати".

Фільтр по типу операції дозволяє відобразити однотипні документи: розрахунки з постачальником, забрані доходи, операційні витрати, повернення в безготівковій формі або операції по депозитах клієнтів.

Фільтр по типу операції

Внесені гроші на депозит клієнта підсумуються з інкасованою сумою (при внесенні готівки) або із сумою на розрахунковому рахунку (при оплаті по безготівковому розрахункові).

Фільтр по видах оплат групує документи по виду оплати: з інкасованої суми або з розрахункового рахунку.

Фільтр по видах оплат

Скасування дії фільтрів здійснюється кнопкою "Скидання".

Для ситуацій, коли із програмою працює не тільки власник, але й найманий персонал, у програмі передбачене виконання ряду дій з деякими обмеженнями.

Так, на закладці Каса є кнопка "Розрахунок". Вона дозволяє користувачеві із правами доступу до закладки здійснити розрахунки з постачальником і віднесення суми на задану статтю витрат. При її використанні відповідна сума буде автоматично інкасуватися з поточної каси й попадати у відповідну витрату.

Кнопки "Акт звірки", "Розрахунки" та "Затрати" дозволяють викликати звіти по постачальниками або видам витрат.

Демо версія програми МініСофт Комерція