Перейти до основного вмісту

Відображення руху грошових коштів у програмі здійснюється на закладці "Фінанси".

На закладці "Фінанси" є дві підзакладки: "Касса" та "Расчеты".

Інтерфейс закладки "Финансы"

Операції з готівковими коштами, які відносяться до касових місць, відображаються на підзакладці "Касса", а оперції з коштами, що інкасовані з каси, або з безготівковими коштами відображуються на підзакладці "Расчеты".

Підзакладка "Касса"

На підзакладці "Касса" програма відображає рух наявних коштів у касах за період (ліве вікно) і розшифрування операцій по касах у розрізі документів (праве вікно).

Підзакладка "Касса"

Кожний комп'ютер у програмі прописується як унікальне касове місце зі своїм найменуванням. При запуску програми на формах прописується найменування каси даного ПК. Усі документи із продажу та по касових операціях відносяться до конкретної каси.

Відображення списку касових місць і зміна каси при створенні документів доступні при наявності в користувача права "Редактирование кассовых мест". Без такого права користувач працює тільки з поточною касою, яка зазначена для даного ПК.

Операції на підзакладці "Касса"

Операції з готівкою в касі здійснюється документом "Кассовый ордер", що мають два призначення: інкасація грошей з каси або внесення грошей у касу.

Документ відноситься або до поточної каси, або до обраної зі списку каси.

Ордер заповнюється на формі, що викликається на підзакладці "Касса" кнопкою "Добавить".

Форма "Кассовый ордер"

При проведенні ордера може бути надрукований відповідний службовий чек. Вибір пристрою друку здійснюється установкою перемикача:

- не друкувати - чек не друкується;

- на фіскальному реєстраторові - друк чека на РРО;

- на принтері чеків - друк на принтері за замовчуванням.

Перед друком на РРО програма вимагає підтвердження намірів друку службового чека на фіскальний реєстратор.

Інкасована сума з каси формує суму, доступну для подальших розрахунків. На формі закладки за період відображається рух грошей у касах.

На підзакладці "Касса" є можливість відобразити список усіх документів за зазначений період без угрупування по датах. Такий режим включається установкою ознаки "Убрать группировку по датам".

Відображення операцій по касі без групування по датам

Кнопка "Расчет" дозволяє здійснити операції з розрахунку з постачальниками або віднесення грошей на раніше створені статті операційних витрат. Дані операції проводяться тільки поточною датою та при їх здійсненні відбувається автоматична інкасація грошей з поточної каси.

Форма "Расчет"

Вгорі форми показуються поточні суми готівки у всіх касах і в конкретній касі (при наявності в користувача права), а також суми інкасовані та на розрахунковому рахунку.

Залишок грошей у всіх касах після операції показується в рядку "В кассах зала".

Друк операції на РРО включається установкою вимикача "Печать служебного чека на РРО".

Режим "Открывать после проводки новую операцию" дозволяє перезапускати форму розрахунків після проведення чергової операції.

Звіт на закладці "Касса" (кнопка "Отчет") дозволяє в обмеженому режимі переглянути звіт по поточній касі за вказаний період.

Демо версія програми МініСофт Комерція