Перейти до основного вмісту

У програмі реалізована можливість здійснювати інвентаризацію (переоблік) товарів в закладі торгівлі.

Інвентаризація проводиться документом "Інвентаризація", який відображається на закладці "Товарооперации" - підзакладці "Инвентаризация".

Закладка Инвентаризация

Проведення інвентаризації із ручним заповненням документа

Створення документу інвентаризації здійснюється на формі, яка відкривається кнопкою "Добавить".

Форма Инвентаризация

У документі є можливість проводити інвентаризацію товарів окремо по категоріях або всіх товарів. Для зручності пошуку й вибору товару використовується фільтр по ряду критеріїв.

При необхідності можна відфільтрувати товари, показуючи ті з них, у яких значення кількості не дорівнює 0.

Обраний товар додається в документ (кнопкою "Добавить в документ" або клавішею Enter). Можна додати всі товари категорії (або всі товари магазину) у документ "Інвентаризація".

У стовпці "Количество документное" програма показує кількість товару по документах, а в стовпці "Фактическое количество" користувач указує фактичну кількість товару. Різниця між цими числами буде свідчити або про надлишки, або про недостачу товарів.

Поле "Способ ввода факт. кол-ва товаров" визначає спосіб підрахунку кількості товару в документі: ручне введення або з накопиченням кількості.

При виборі "ручной ввод" користувач вручну проставляє фактичну кількість товару (за умови, що фактична кількість відрізняється від документальної, що відображається програмою). Повторний вибір товару при цьому способі блоковано.

При виборі "с накоплением фиксированного количества" інвентаризація проводиться з використанням сканера штрих-коду. Спосіб рекомендується при наявності невеликої кількості одиниць товару (наприклад, одягу, взуття й ін.). Персонал сканером зчитує штрих-код на кожному екземплярі товару, при цьому число в стовпці "Фактическое количество" збільшується на 1 після кожного зчитування даного ШК товару.

Для коректного проведення документа необхідно вказати суб'єкта господарювання, по якому проводиться інвентаризація й залишки товарів якого повинні бути наведені до фактичної кількості.

Заповнена форма інвентаризації

Кнопка "Сохранить" дозволяє зберігати й надалі змінювати документ "Інвентаризація" (іконкою "Изменить").

Кнопка "Провести" завершує процес створення документа, змінюючи залишки товарів з документа Інвентаризація.

При проведенні документа інвентаризації створюється 2 документа: "Прибуткова накладна" у режимі "Приход" - для оприбуткування надлишків і "Прибуткова накладна" у режимі "Списание" - для списання недостачі. Ці документи відображаються на закладці Приход і не редагуються.

Документ "Інвентаризація" може бути роздрукований як Акт інвентаризації.

Акт інвентаризації

Після натискання кнопки "Печать" здійснюється вибір типу ціни, по якій буде розраховуватися сума товарів: за ціною роздрібної або за ціною постачальника.

Форма вибору ціни

Інвентаризація з використанням бездротового сканера або термінала збору даних (ТЗД)

Для полегшення інвентаризації, здійснюваної однією людиною, або при використанні бездротового сканера штрих-коду встановлюють режим "Накопление кодов со сканера или импорт с файла". У цьому випадку зчитані штрих-коди записуються в спеціальному вікні, звідки можуть відправлятися в обробку кнопкою "Обработать все коды".

Форма інвентаризації при роботі з ТЗД

Програма виведе питання- попередження:

Форма-попередження

Після підтвердження в списку документа з'являться ті товари, штрих-код яких зчитувався і їх фактична кількість буде рівною кількості зчитувань відповідного штрих-коду.

Форма інвентаризації після обробки ШК

При використанні ТЗД із програми можна вивантажити дані про товари і їх характеристиках (штрих-код, ціни, залишок і т.п.) за допомогою спеціального індивідуального звіту. Дані зберігаються у файл формату .xls або .csv і завантажуються в ТЗД програмним забезпеченням ТЗД.

Після проведення інвентаризації із ТЗД вивантажуються дані й обробляються таким чином, щоб у файлі одержати дані виду:

7638900015300;7

7638900015409;4

7638900015508;14

7638900297577;3

7638900247893;6

де перший стовпець - штрих-код товару, а другий - його фактична кількість.

Дані з файлу копіюються з вікно "Накопление со сканера" і обробляються для заповнення документа "Інвентаризація".

Текстові символи й дані, що не відповідають шаблону обробки, ігноруються.

Контроль правильності ведення інвентаризації

Під час або після проведення інвентаризації можна перевірити відсутність пропусків товарів в Актах інвентаризації. Програма передбачає 2 режими контролю: контроль пропуску товарів у відкритому документі інвентаризації й контроль пропуску товарів в одному або декількох проведених документах інвентаризації.

Для здійснення контролю необхідно відкрити документ і встановити режим "Фильтр контроля".

Фільтр контролю при інвентаризації

У режимі контролю пропуску товарів у відкритому документі "Інвентаризація" необхідно встановити перемикач ("галочку") "Не отображать товары в обработке". При цьому у верхній частині вікна в списку товарів залишаться лише ті товари, які не включені у відкритий документ Інвентаризація.

У режимі контролю пропуску товарів в одному або декількох проведених документах Інвентаризація необхідно встановити перемикач "Не отображать товары из списка документов" і вказати документи, контроль наявності товарів у яких необхідно здійснити.

(У прикладі на рисунку перевіряються товари категорії "Ежедневники". Усього в категорії 7 позицій товарів. Контроль показав, що 2 товарів категорії немає в документах Інвентаризація за зазначений період).

Після контролю при необхідності створюється новий документ або доповнюється необхідними позиціями відкритий документ "Інвентаризація".

Обмеження прав персоналу при проведенні інвентаризації

Для випадків, коли інвентаризацію повинні проводити наймані робітники, непотрібні їм відомості про товар на формі інвентаризації можна приховати. Для цього в правах користувача встановлюються галочки "Товарооперации" і "Инвентаризация", але знімається галочка "Количество и цена пост. на инвентаризации".

Обмеження прав персоналу при інвентаризації

У такому випадку форма "Інвентаризация" буде відображати менше число стовпців з інформацією про товари. Фактичну кількість товару потрібно в такому випадку вносити вручну.

Форма інвентаризації при обмежених правах

Інтерфейс закладки "Товарооперации - Инвентаризация"

На закладці "Инвентаризация" показуються дві таблиці - з переліком документів (ліва) та з переліком товарів вибраного документу (права), кнопка "Печать", фільтр по даті документів з кнопками "Текущая дата" та "Применить", а також додатковий фільтр "Скрыть товары без недостачи/излишка".

Інтерфейс закладки Інвентаризація

Кнопка "Печать" відкриває форму для відображення та друку документа "Акт інвентаризації".

Фільтр по даті документів з кнопками "Текущая дата" та "Применить" дозволяє вказати період відображення документів на закладці. За замовчуванням відображаються документи поточної дати. Для зміни періоду вказуються дати та натискається кнопка "Применить".

Додатковий фільтр "Скрыть товары без недостачи/излишка" дозволяє відобразити у правій таблиці лише ті товари, в яких значення в полях "Количество документное" та "Фактическое количество" не дорівнюють. Таким чином можна швидко побачити ті позиції, по яким є різниця кількостей.

Обидві таблиці можуть бути збережені у зовнішній файл командою контекстного меню.

Демо версія програми МініСофт Комерція