Перейти до основного вмісту

Інтерфейс закладки "Товарооперации" - підзакладки "Приход"

Інтерфейс закладки "Товарооперации - Приход" містить ліворуч кнопки "Печать", "Экспорт" і "Реестр", фільтр по даті документів з кнопками "Текущая дата" та "Применить", фільтр по типу документа, стану та наявності змін у документі, а також додатковий фільтр.

Інтерфейс закладки

Кнопкою "Печать" на закладці Приход можна відкрити форму попереднього перегляду обраного документа в форматі А4. Залежно від типу, роздрукований документ буде відрізнятися верхньою частиною.

Прибуткова накладна на папері формату А4 буде мати такий вигляд

Накладна

Кнопкою "Экспорт" відкривається форма збереження документа в зовнішній файл. Необхідно вказати місце збереження, назву та тип файлу.

Кнопка "Реестр" дозволяє сформувати реєстр документів закладки Приход за обраний період зі збереженням його в зовнішній файл.

Для аналізу товарообігу по накладних можна використовувати спеціальні фільтри, які є на закладці "Товарооперации - Приход".

Блок "Фильтр по дате" дозволяє вказати період відображення документів на закладці. За замовчуванням відображаються документи поточної дати. Для зміни періоду вказуються дати та натискається кнопка "Применить".

Іконка встановлює поточну дату фільтра.

Фільтр по типу документа, стану й наявності змін у документі дозволяє з повного списку документів відображати тільки ті документи, які відповідають одному або всім зазначеним критеріям:

- по типу документа: усі типи, прихід, повернення, повернення покупцем, списання;

- по стану: усі стани, збережений, проведений, видалений;

- по змінах: усі або тільки ті, які змінювалися (установка галочки "Только измененные").

Кнопка "Сброс" дозволяє скасувати дію всіх фільтрів.

Додатковий фільтр дозволяє відібрати документи по одному з параметрів накладних:

- по постачальнику;

- по користувачу, що створив документ (або останнім його редагував) ;

- по № накладної;

- по коду накладної;

- по примітці.

Команди контекстного меню на закладці "Товарооперации – Приход"

Усі дії над існуючими в програмі документами здійснюються командами з контекстного меню (клацання правою кнопкою маніпулятора "миша" над відповідним рядком у верхній таблиці закладки).

Команди контекстного меню закладки

Володіючи відповідними правами, користувач може змінювати стан документа: з "Сохраненного" - в "Проведенный" (команда "Редактировать"), з "Проведенного" - в "Сохраненный" (команда "Отменить проведение приходной накладной") або "Удаленный" (команда "Удалить приходную накладную").

При необхідності прибуткову накладну можна скопіювати командою "Создать копию документа". У цьому випадку програмою буде створена точна копія документа, яка відобразитися наприкінці списку документів (у верхній таблиці закладки) і буде мати стан "Сохранен". Документ можна відкрити для редагування та проведення.

Для контролю коректності роботи із прибутковими накладними в програмі передбачений інструмент "Історія операцій" (команда "История операций"). Він показує на окремій формі історію конкретної накладної з усіма змінами сум.

Історія операція

Червоним кольором показані зміни в табличній частині накладної - або зміна цін, або зміна кількості товарів.

Для документа "Прибуткова накладна" на закладці "Приход" можна здійснювати розрахунки з постачальником - при наявності відповідного права у користувача. Програма дозволяє вибрати форму розрахунків з постачальником - вибором команд "Расчет с поставщиком с кассы" і "Расчет с поставщиком с инкассированной суммы или расчетного счета". При проведенні розрахунків з каси автоматично програмою створюються документи "Инкассация" і "Расчет с поставщиком" (закладка "Финансы - Касса" та "Финансы - Расчет"). При проведенні розрахунків з інкасованої суми або з розрахункового рахунку автоматично програмою створюється документ "Расчет с поставщиком" (закладка "Финансы - Расчет").

По прибутковій накладній можна надрукувати етикетки на товари, оприбутковані цією накладною. Кількість етикеток буде відповідати кількості товарів у накладній.

Друк здійснюється командою контекстного меню на накладній, друк етикеток по якій необхідна. Програма виводить повідомлення про кількість етикеток і очікує підтвердження користувача. Команда "Установить признак "Печать этикетки на все товары документа" встановлює ознаку "На печать" у картці товарів. Після переходу на закладку Товары для виділених у такий спосіб товарів можна роздрукувати цінники або етикетки.

Демо версія програми МініСофт Комерція