Перейти до основного вмісту

У програмі "МініСофт Комерція" існує ряд стандартних звітів, що актуальні усім користувачам. Вони доступні в пункті основного меню Звіти. Такі звіти можна переглянути на екрані, можна роздрукувати на принтері або зберегти в зовнішній файл (формату xls).

Для розширення можливостей аналізу в програмі розроблений механізм індивідуальних звітів. Індивідуальний звіт викликається пунктом основного меню Звіти -> Індивідуальні звіти.

Меню

 

Індивідуальні звіти можуть бути розширені фільтрами по датах, числовими і текстовими фільтрами, списками різних об'єктів (клієнти, користувачі, категорії товарів і т.п.) і навіть виконувати нестандартні операції (наприклад, встановити ціну постачальника всієї продукції, що дорівнює собівартості).
inreportsmall.jpg

Будь-який з індивідуальних звітів може бути доданий в оболонку програми і використаний власниками магазинів, кафе, автомийок, салонів або інших закладів для одержання додаткових выдомостей по документах і операціям програми. Результати індивідуального звіту відображаються у вигляді таблиці, яку можна зберегти у файл електронної таблиці (формат XLS) для подальшого аналізу або обробки в табличному процесорі (MS Excel або OpenOffіce Calc) або в текстовий файл формату CSV.

Індивідуальний звіт може бути написаний або змінений під побажання клієнта за умови, що в програмі є необхідні для формування даного звіту дані.

Ціна конкретного готового звіту індивідуальна і знаходиться в діапазоні 300 - 400 грн. Вартість написання звіту під замовлення клієнта - від 1500 грн за звіт. Для придбання звіту звертайтесь до співробітників компанії.

Список індивідуальних звітів програми (станом на 26.01.2018)

Звіти по продажам

 1. Узагальнена інформація з кількості і сум продажів, а також дані по сумах розрахунків з постачальниками і сумах інших витрат з угрупуванням по днях.
 2. Інформація з кількості і сум продажів і доходів з фільтром по покупцях (клієнтах)
 3. Відображення інформації про продажі товарів із встановленою ознакою "печать на дополнительном принтере"
 4. Узагальнена інформація з кількості і сум продаж і доходів товарів у категоріях за період з фільтром по користувачах (продавцям). Показує тільки продажі з зазначених спеціально категорій товарів (відділ магазина, наприклад)
 5. Інформація з кількості і сум продаж і доходів товарів за період з фільтром по користувачах (продавцях). Показує продажу товарів з урахуванням ознаки "печатать на дополнительном принтере".
 6. Інформація з кількості і сум продаж і доходів товарів за період з фільтром по користувачах (продавцях). Показує продажы з усіх категорій товарів, крім зазначених спеціально категорій
 7. Узагальнена інформація з кількості і сум продажів і доходів товарів у категоріях за період з фільтром по користувачах (продавцям)
 8. Інформація із сум продажів і доходів по всіх касах з розбивкою по датах
 9. Інформація про продажі за зазначений період: суми продаж з урахуванням знижки
 10. Інформація з кількості і сум продаж товарів, а також розрахунок суми середнього чека (СЧ) і розподіл чеків у діапазонах: "процент чеков между левой и правой гранью от СЧ", "процент чеков меньше левой грани СЧ", "процент чеков больше правой грани СЧ"
 11. Відображає суми повернень з поділом по готівковому і безготівковому розрахунку з урахуванням користувача.
 12. Показує інформацію про суму і кількості проданого товару з урахуванням різних типів оплати (готівковий і безготівковий розрахунок) за період
 13. Інформація про продажі товарів з ознакою "Продаж з упакування поштучно" з урахуванням кількості повернень таких товарів
 14. Інформація із сум продажів товарів за період з фільтрами по найменуванню каси і по користувачах (продавцях)
 15. Відображається інформація, згрупована по чеках за період по імені клієнта та імені користувача програми, що здійснив продаж.
 16. Інформація із сум продажів товарів за період з фільтрами по користувачах (продавцям) і по найменуванню об'єктів
 17. Інформація із сум продажів товарів за період з фільтрами по найменуванню об'єктів і по користувачах (продавцям)
 18. Інформація з чеків за період, при створенні яких користувач здійснював ручне введення номера карти клієнта або пошук клієнта по ПІБ

Звіти по клієнтам і постачальникам

 1. Інформація про прихід і розрахунки з постачальниками за період
 2. Інформація про прихід і розрахунок з постачальниками за період з урахуванням термінів товарного кредиту постачальника
 3. Інформація про кількість куплених покупцями товарів з визначеної категорії

Звіти по товарам

 1. Кількісні показники руху товарів за період з фільтрами по категоріях товару і по статусу товару
 2. Звіт "Звіт по товарах на дату для інвентаризації " дозволяє відобразити кількість товарві на дату з фільтрами по категоріях товару і по наявності товару.

  За замовчуванням звіт формується за поточну дату.

  Фільтр по категорії дозволяє показати товари або всіх категорій, або окремої категорії, обраної зі списку.

  Фільтр по наявності товару відображає тільки наявні товари (кількість більше 0) або всі товари.

  Звіт може бути збережений у файл (командою з контекстного меню) та роздрукований для проведення інвентаризації.

 3. Звіт "Контроль залишків товарів з урахуванням мінімальної кількості. Для замовлень" дозволяє відобразити кількісні зміни по товарах за період з фільтрами по категоріях товару і по статусу товару.

  Період задається в діапазоні від дата 1 до дата 2 включно. За замовчуванням звіт формується за поточну дату.

  Фільтр по категорії дозволяє показати товари або всіх категорій, або окремої категорії, обраної зі списку.

  Фільтр по постачальнику дозволяє показати товари, які були оприбутковані від конкретного постачальника.

 4. Інформація з продажів товарів із сортуванням позменшенню: по сумі продажів і доходів, по кількості продажів і по кількості повернень.
 5. Зміни кількості товарів і суми товару за період з фільтрами по категоріях товару, по статусу товару і постачальнику.
 6. Зміни кількості товарів і суми товару за період з фільтрами по категоріях товару, по статусі товару і постачальнику
 7. Зміни кількості товарів за період з фільтрами по категоріях товару, по статусу товару і постачальнику. Містить поля "Артикул" і "Вага однієї шт, кг" і "Вага усього, кг"
 8. Звіт "Список товарів, кількість яких менша або дорівнює мінімальному залишку" дозволяє відобразити список товарів, кількість яких менша або дорівнює мінімальному залишку на поточний момент, з фільтрами по категоріях товару.

  Фільтр по категорії дозволяє показати товари або всіх категорій, або окремої категорії, обраної зі списку.

  За замовчуванням у звіті відображаються тільки активні товари.

Демо версія програми МініСофт Комерція