Перейти до основного вмісту

Головна форма програми має такий вигляд:

mainform.jpg

1, 2 – основні закладки форми: "Планировщик заданий" та "История заданий" відповідно.

Закладка "Планировщик заданий"

На першій закладці доступні елементи керування для створення і редагування завдання.

3-7 – кнопки керування завданнями.

 • 3 – кнопка створення нового завдання. Після натискання на неї відкриється форма вибору типу завдання.
 • 4 – кнопка редагування завдання.
 • 5 – кнопка видалення завдання.
 • 6 – кнопка виконання ручного завдання. Доступна тільки тоді, коли в розкладі завдань зазначено ручний режим і завдання не виконується в даний момент.
 • 7 – кнопка оновлення списку завдань (10).

8 – кнопка відкриває форму "Параметры".
9 – згортання головної форми в трей Windows.

Програму не обов'язково звертати щоразу у трей або залишати відкритою. Основний функціонал програми реалізований як служба Wіndows і працює у фоновому режимі незалежно від того, запущена чи не запущена головна форма. Єдине, якщо програма запущена або згорнута в трей, у випадку зупинки з якоїсь причини служби, користувач одержить у треї повідомлення про це.

10 – список і стан завдань. Таблиця складається з таких стовпців:

 • Завдання
  • – унікальний номер завдання, створюється автоматично.
  • Название – назва завдання.
  • Тип – тип розкладу.
  • Операция – вид завдання. Може приймати два значення: "Бекап" або "Інше" у залежності від вида завдання.
  • Резервная копия – Шлях до папки з резервними копіями у випадку завдання типу "Бекап"
 • База даних
  • SQL Server – назва екземпляра SQL Server, до якого буде звертатися програма при виконанні завдання.
  • База – база SQL Server, до якої буде звертатися програма при виконанні завдання.
 • Час роботи
  • Начало – час початку виконання завдання у випадку, якщо тип розкладу періодичний
  • Конец – час закінчення виконання завдання у випадку, якщо тип розкладу періодичний
  • Дни работы – дні в які будуть виконуватися завдання
 • Останній запуск
  • Дата – дата останнього запуску конкретного завдання.
  • Результат – результат останнього виконання завдання.

11 – вихід з додатку.

Закладка "История заданий"

mainform2.jpg

На формі показана історія виконання всіх завдань з докладним описом помилок і логу виконання. Щоб відкрити історію конкретного завдання, потрібно зробити подвійний клік на завданні або ліворуч натиснути на маркер списку. Після цьому з'явиться таблиця зі списком виконання завдання за зазначений період часу. Праворуч від кожного запису показаний результат виконання.

 

Демо версія програми МініСофт Комерція