Перейти до основного вмісту

При натисканні на головній формі кнопки "Параметры и изменение пароля" викликається форма "Параметры". Попередньо, перед запуском цієї форми відбувається запит на пароль доступу.

Пароль по замовчуванню: 777

Запускать приложение при загрузке Windows – при включеній даній опції інтерфейс програми буде запускатися при запуску Windows.
Сворачивать при запуске – при включеній даній опції програма буде згортатися в трей Windows.

Це не обов'язкові параметри, програму не потрібно згортати або запускати щоразу у трей. Основний функціонал програми реалізований як служба Wіndows і працює у фоновому режимі в незалежності від того, запущена чи не запущена головна форма. Єдине, якщо програма запущена або згорнута в трей, у випадку зупинки з якоїсь причини служби, користувач одержить у треї повідомлення про це

Зміна пароля

Для зміни пароля потрібно натиснути на кнопку "Изменить пароль".

Будьте обережні зі зміною пароля. Файли резервних копій шифруються цим паролем стандартними засобами MS SQL Server. Тому пароль краще не змінювати або ставити такий, котрий зможете згадати.

У полях, що з'являться, потрібно ввести нові паролі і натиснути кнопку "Сохранить новый пароль".

Демо версія програми МініСофт Комерція