Перейти до основного вмісту

Продаж фіскальних і нефіскальних товарів

  • 26.04.2011

Законодавство України передбачає продаж деяких груп товарів з обов'язковим застосуванням спеціальних реєстраторів розрахункових операцій у фіскальному режимі. Специфіка організації деяких торговельних об'єктів передбачає продаж як фіскальних, так і нефіскальних товарів в одному приміщенні, при цьому необхідно здійснювати друк чеків на фіскальні і нефіскальні товари на різних пристроях. У цьому випадку при автоматизації торгівлі виникає проблема: вести облік різних товарів в одній базі (програмі) або в різних. При бажанні вести загальний облік необхідно здійснювати вибір програми обліку та оперативного керування, що передбачає одночасне ведення різних товарів з використанням як фіскального, так і нефіскального чекодрукуючого обладнання.

Специфіка української роздрібної торгівлі така, що в більшості випадків суб'єктом господарської діяльності в торгівлі є фізичні особи-підприємці (ФОП). Існуюча можливість використання спрощеної системи оподатковування - єдиного податку - сприяє пошуку можливості організувати роздрібну торгівлю з найменшими податковими і документарними проблемами.

Переважна більшість товарів ФОП на єдиному податку можуть продавати без використання спеціальних пристроїв - реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Однак для підакцизних товарів - а це лікеро-горілчані товари, тютюнові вироби використання РРО є обов'язковим. Нещодавно до товарів, продаж яких потрібно здійснювати з використанням РРО, добавились складні технічні пристрої та системи та ще деякі види товарів. Такі товари називають фіскальними товарами.

Безумовно, є спеціалізовані магазини, у яких продають тільки фіскальні товари. Однак у багатьох продуктових магазинах продаються як фіскальні, так і не фіскальні товари. Як правило, у таких товарів різні продавці - власником-продавцем фіскальних товарів є один (або кілька в різний час) ФОП, а власником-продавцем нефіскальних товарів – інший (або кілька) ФОП. Фактичним власником і магазина, і товарів може бути і одна людина, і одна родина.

При здійсненні автоматизації неминуче виникає ряд питань, зв'язаних з відмінністю товарів по ознаці фіскальності.

Головні запитання наступні:

  • чи вести облік товарів і їх обороту в одній програмі (одній загальній базі) або все-таки необхідно для кожної категорії товарів своя база?
  • якщо необхідно використовувати загальну базу, то яким чином програма обліку може розрізняти фіскальні і нефіскальні товари і при продажі здійснювати правильний друк чека - фіскального або нефіскального?

Далі детальніше розглянемо ситуацію і відповімо на поставлені питання.

Визначимо кілька головних понять.

Фіскальний режим роботи – режим роботи об'єкта торгівлі з використанням фіскального обладнання - реєстратора розрахункових операцій, що забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій. Фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довгострокове збереження у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій і в безготівковій формі.

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) – пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу. До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА), електронний контрольно-касовий реєстратор (ЕККР або ФР), вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо.

Електронний контрольно-касовий реєстратор – реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів.

Комп'ютерно-касова система – реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів.

Таким чином, бачимо, що просте використання фіскальних пристроїв типу касових апаратів не вирішує головну задачу - ведення повноцінного обліку руху товарів і продажів. Вимоги закону дотримуються, однак запити власника - ні.

Реальним рішенням є тільки використання комп’ютерно-касової системи, що сполучить обчислювальні можливості комп'ютера, інтелектуальні можливості відповідної програми і технічні можливості фіскальних пристроїв.

До програм, у яких можливий поділ товарів на фіскальну і нефіскальні, а також реалізовано друк фіскального і нефіскального чеку на різні пристрої (фіскальний реєстратор, принтер чеків, звичайний принтер) відноситися програма «МініСофт Комерція».

У програмі "МініСофт Комерція" зручно реалізовано налаштування ознак товарів, а головне - зручний інтерфейс програми залишається простим і інтуїтивно зрозумілим користувачу.

Для друку різних видів чеків у програмі може використовуватися різне обладнання: фіскальний реєстратор, принтери чеків - термопринтери різних виробників (тип принтера не має значення - головне, щоб операційна система могла взаємодіяти з ним) або звичайний принтер.

У програмі реалізована можливість задати параметри як фіскального реєстратора, так і принтерів чека.

Налаштування і використання фіскального реєстратора в програмі «МініСофт Комерція»

Налаштування фіскального реєстратора здійснюється на закладці "РРО" (меню "Параметры" – "Настройка").

r1.jpg

Тут вибирається тип реєстратора, порт і швидкість обміну даними між ПК і реєстратором. Кнопкою "Проверить" здійснюється перевірка з'єднання й обміну повідомленнями між пристроями. Також можна визначити друк ФР деякої службової інформації в чеку, наприклад, номер чека у програмі або імені покупця.

При продажі і поверненні товарів чек на фіскальному реєстраторі друкується або автоматично (для цього в настроюваннях на закладці "РРО" необхідно установити відповідну ознаку «Печатать чек автоматически при продаже»), або за вказівкою (командою з контекстного меню "Печать чека на фискальный регистратор" на закладці Продажи - Чеки).

Інші команди керування ФР зібрано в меню «Фискальные операции». Зокрема, там є і команди службового внесення або виїмки готівкових коштів каси із друком відповідного службового чеку на ФР.

Налаштування і використання принтерів в програмі «МініСофт Комерція»

Налаштування принтерів здійснюється на закладці "Принтеры" (меню "Параметры" – "Настройка").

r2.jpg

На закладці "По умолчанию" указується принтер (із встановлених у системі), друк нефіскальних чеків на якому здійснюється в ситуації, коли відсутній поділ товарів на фіскальні і нефіскальні. Кнопка "Свойства" дозволяє задавати параметри принтера, а зі списку "Шаблон" вибирається шаблон (зовнішній вигляд) чека (чек на папері А4 формати або на спеціальному термопапері шириною, наприклад, 58 мм).

При необхідності задається ознака "Печатать автоматически при продаже" - у цьому випадку при проведенні чека сформується друкований варіант нефіскального чека, що буде роздрукований на заданому принтері. При завданні ознаки "Печатать без предварительного просмотра" чек відразу друкується на принтері, інакше - спочатку на екран монітора виводиться його зовнішній вигляд, а потім відбувається друк чека.

Приклад нефіскального чека (для термопринтера):

3_1.jpg

Приклад товарного чека для звичайного принтера формату А4:

41_small.jpg

При використанні в базі поділу товарів на фіскальні - нефіскальні принтер за замовчуванням не вказується, ознаки не встановлюються.

Для даного випадку настроювання принтера нефіскальних чеків здійснюється на закладці "Нефискальных товаров".

5_1.jpg

Ознака "Использовать принтер нефискальных товаров при разделении товаров" має бути встановлена. У полях є можливість указати дані, що будуть друкуватися в шапці чека та у його кінці ("підвалі").

У програмі передбачена можливість використовувати і додатковий принтер - в офісі, на складі, на кухні. Настроювання даного принтера здійснюється на закладці "Дополнительный".

6_1.jpg

Для виводу товарів на друк на додатковому принтері необхідно задати відповідну ознаку в картці товару. Це можна зробити відповідною командою ("Установить признак для товаров категории -  печать на дополнительном принтере") з контекстного меню на закладці "Товары".

7_small.jpg

При здійсненні повернення покупцем товару нефіскальний чек автоматично не друкується.

Таким чином, для автоматизації магазина роздрібної торгівлі з фіскальними і нефіскальними групами товарів (насамперед - магазина продуктів), програма "МініСофт Комерція" підходить ідеально. При багатстві функцій і доступності у використанні програма істотно полегшує контроль діяльності магазина і керування ним.

Демо версія програми МініСофт Комерція